Vzdělávání ve wellness III

Dnes se společně podíváme na vzdělávání zaměstnanců v těch provozech, které souvisejí s naším odpočinkem a regenerací. Wellness provozům, bazénům, koupalištím, saunám, vodoléčebným a dalším regeneračním zařízením je společná mokrá zóna. Jde o prostory náročné na splnění značných technologických a hlavně hygienických podmínek. Jak se s tím má provozovatel vyrovnat, kde hledat radu? Několik otázek jsem položila přímo místopředsedovi Asociace bazénů a saun ČR - ABAS ČR, Ing. Jiřímu Koubovi.

Pokud to provozovatel myslí opravdu vážně, neváhá investovat do vzdělávání svých zaměstnanců, říká hned v úvodu Ing. Kouba. Uvědomuje si závažnost problematiky i svou odpovědnost, která vyplývá z provozování takovýchto hygienicky náročných provozů, a proto své zaměstnance posílají do kurzů, aby si nejen doplnili potřebné znalosti a dovednosti, ale také aby získali informace o novinkách a vývoji v oboru. Nic se nesmí zanedbat, vždyť třeba i whirlpooly, jsou-li otevřeny veřejnosti, jsou podle legislativy považovány za bazény, a jejich provoz tedy musí být v souladu s předpisy. A to už nemluvím o manipulaci s bazénovou chemií, pro niž platí předpisy a postupy pro manipulaci s nebezpečnými látkami. Jinými slovy, správně proškolený, zaměstnanec je prvním krokem k bezproblémově fungujícímu provozu, ať už se jedná o velký městský bazén nebo denní lázně.
V kurzech, které pořádáme, nám jde o to, aby i provozovatelé menších zařízení měli nejen dostatek relevantních informací, které jim umožní pochopit všechny procesy a souvislosti, které v provozu mohou nastat, ale také dovedností, ať již jde o zásady první pomoci nebo bezpečnosti. Vždyť v mnoha případech jde opravdu o zdraví či dokonce o život (ostatně právě proto klademe při školení velký důraz na BOZP).
Navíc proškolený personál (strojník, saunař, plavčík apod.) uvítá i pojišťovna. Ty vstřícnější totiž provozům s vyškolenými zaměstnanci nabízejí slevu na ročním pojištění odpovědnosti.

Jak jste s kurzy začínali a jste jediní, kdo vzdělání v tomto oboru poskytuje?
Co se týče strojníků bazénů, tak pro tento kurz existuje u nás jediné pracoviště – naše asociace. Toto školení jsme převzali ještě od bývalé Asociace bazénů a koupališť – ABK, jejíž členskou základnu jsme v roce 2002 převzali.
Školení jsou natolik kvalitní, že se k nám chodí školit jak zaměstnanci členů naší asociace, tak i nečlenové – např. pracovníci z hotelových bazénů. Vysokou úroveň kurzů snad dokládá i fakt, že s kvalitou lektorů a poskytovaných informací nejsou spokojeni jen „začátečníci“, ale i absolventi s mnohaletými zkušenostmi z českých a zahraničních provozů.
Školení saunařů pak v ČR nabízejí ještě asi 2 – 3 další školicí pracoviště. I u tohoto školení se snažíme o co nejlepší kvalitu a potřebnou obsahovou náplň. Tato taktika se nám rozhodně vyplácí, protože jsme měli již několik účastníků, kteří absolvovali toto školení u jiného subjektu, ale protože se v něm nedozvěděli, co potřebovali, přišli k nám. I tady platí, že to nejlevnější nemusí být zrovna nejlepší.
Kromě uvedených školení pomáháme zajišťovat také specializované doškolování podle jednotlivých technologií výrobců a dovozců. Jedním z příkladů mohou být pracovní semináře seznamující s novinkami v oboru. K tomu nám slouží učebna pro 50 osob v budově sekretariátu, při celodenním školení je k dispozici i jídelna s restauračním provozem v budově.
Právě proto, že nám jde o kvalitu provozů, začínáme také školit tzv. „záchranářské minimum“. Nahrazuje školení plavčíků a je určeno pro malé bazény do 100 m2 s hloubkou menší než 1,35 metru. Týká se hlavně výukových a hotelových bazénů.

Jaká je další činnost asociace ABAS ČR a můžete ji srovnat s činností podobných svazů v zahraničí?
Myslím, že každá evropská země má svou asociaci, v těch vyspělejších zemích jich působí vedle sebe i několik, například v Německu. Tam se ale asociace angažují např. i do výzkumů v rámci oboru.
ABAS ČR nejen profesně zastřešuje subjekty, které působí v tomto oboru, ale také se angažuje na poli legislativy a v oblasti rozvoje. S tím souvisí odborná školení, vypracovávání odborných posudků, předávání informací profesionálům  i široké veřejnosti.
V nedávné době jsme například pro tisk připomínkovali materiály o historii saunování a mýtech, které o saunování mezi veřejností kolují.

Angažuje se Asociace v širších výchovných aktivitách pro veřejnost?
Samozřejmě, zrovna v nedávné době jsme spolupracovali na akci AquaUnited 2010, což byl první ročník multižánrového projektu, který je českou variantou akcí pořádaných ke Světovému dni vody v zahraničí. Myšlenka se nám zalíbila a budeme se snažit touto netradiční formou šířit osvětu a přivádět další návštěvníky do našich zařízení. Samozřejmě, nejde jen o vlastní plavání, ale o smysluplné využívání volného času a vytržení dětí ze světa virtuální reality. Věříme, že se veřejnosti akce zalíbí stejně jako naší asociaci, protože její myšlenka je nádherná.

Děkuji za rozhovor.
Ptala se Petra Dolanská

Za fotografie děkujeme Wellnesshotelu Frymburk a Aquapalace Praha.

Vzdělávání ve wellness IIIVzdělávání ve wellness IIIVzdělávání ve wellness IIIVzdělávání ve wellness III

Naše další projektyPartneři

Asociace pracovníků v regeneraciSaunafest 2015Relax Centrum KolštejnFrajtHotel Hluboký DvůrHotel Komorní hůrka