Brachyradiumterapie

Tato léčebná procedura je výhradní specialitou jáchymovských lázní. Jedná se o léčbu, která je na lékařský předpis, a která dokáže díky velmi slabému gama záření ulevit pacientům s chronickými bolestmi zad a kloubů.

Záření se velmi krátce po momentu, kdy bylo Henri Becquerelem objeveno, začalo využívat v medicíně. V diagnostice je využití Rentgenových paprsků známé už velmi dlouho. Léčebně je záření v dnešní době spojováno zejména s ozařováním zhoubných nádorů. Příslušní lékařští specialisté, onkologové, používají různých přístrojů, různých druhů záření a různých forem jeho aplikací. Účelem ozáření je zničit buňky pacientova zhoubného nádoru, pokud možno s co nejmenším poškozením zdravých buněk v jeho okolí.

A byli to právě onkologové, kteří přišli na zajímavou skutečnost, využívanou i v Jáchymově. Pokud je pacient se zhoubným nádorem ozářen vysokou dávkou záření, dochází nejen ke zničení buněk nádoru, ale i k tlumení krutých bolestí, kterou nádor vyvolává. Pokud se použije výrazně nižší dávka ozáření, nedojde ke zničení žádných buněk - ale účinek proti bolesti zůstane. Navíc toto ozáření nízkou dávkou dovede tlumit zánět a to vedlo k tomu, že se léčba nízkými dávkami záření začala využívat u problémů, které nemají se zhoubnými nádory vůbec nic společného. K tlumení zejména vleklých bolestí pohybového aparátu.

Nejznámější metodou, která dovede pomocí ozáření zmenšovat tyto bolesti, je léčba, známá mezi pacienty pod laickým názvem hloubkový rentgen. Někdy je používána i během jáchymovské léčby, je zde využíváno nízkých dávek RTG záření a jsou takto léčeny např. patní ostruhy a řada dalších, zejména kloubních potíží.

Naproti tomu jáchymovská brachyradiumterapie je známa méně, zejména mezi pacienty s chronickými bolestmi páteře a velkých kloubů, a to ještě spíše pod názvem jáchymovské krabičky. Metoda si ovšem zaslouží pozornost, jde o léčbu téměř sto let starou, která mnoha lidem pomohla tišit bolesti, na které už dostupné léky buď nezabírají, nebo je pacienti nemohou užívat pro jejich časté vedlejší účinky. Dá se říct, že tato forma léčby je světovou raritou, kterou lze dostat pouze v jáchymovských lázních. Opakovaně tato metoda pomáhá lidem oddálit operační výkon, včetně voperování endoprotéz velkých kloubů.

Princip je jednoduchý. Pacientovi se přiloží na určené místo na bolestivý kloub nebo páteř krabička, do které se zasune zářič, který vyzařuje slabé gama záření. Procedura je pouze na lékařský předpis a její použití je kontrolováno specialisty včetně radiologa.Zářič je na příslušném místě přiložen šest hodin. Jde tedy o velmi pomalé, dlouhé a šetrné ozáření příslušného kloubu nebo segmentu páteře, které s určitým zpožděním pěti nebo šesti týdnů přinese pacientovi zmírnění bolestí a zároveň tlumí zánětlivou reakci, která obvykle bolesti nemocného kloubu provází.

Šetrnost, s jakou je záření aplikováno, je velmi cenná. Kromě toho, že je to ozáření příslušného místa, které nemá žádné účinky ve vzdálenějších místech organismu pacienta, je to také ozáření, na které se organismus v průběhu aplikace adaptuje, takže prakticky nemůže dojít k žádným negativním účinkům. Krabička s aplikátorem je uzpůsobena tak, že zářič není přiložen na kůži, ale je od ní cca 2 cm vzdálen. Tím je vyloučeno i poškození kůže.

Jáchymovští lékaři tuto léčbu velmi dobře znají, mnozí i dlouhá léta. Její aplikací dokáží přivodit svým pacientům takovou úlevu,  že se řada lidí vrací do Jáchymova na léčení právě díky této staré, tradiční, ale přesto ojedinělé a zvláštní léčbě.

BrachyradiumterapieBrachyradiumterapie

Naše další projektyPartneři

Asociace pracovníků v regeneraciSaunafest 2015Relax Centrum KolštejnFrajtHotel Hluboký DvůrHotel Komorní hůrka