4. ročník ekologického ocenění Země žen zná své vítězky

Dne 1.  března 2011 proběhl v Praze slavnostní ceremoniál předávání ekologického ocenění Země žen 2011 pořádané Nadací Yves Rocher - Institut de France a společností Yves Rocher.

Ve 4. ročníku národního kola ocenění Země žen obdržela Nadace YVES ROCHER 10 velmi zajímavých a rozmanitých projektů. Odborná porota dle striktních kritérií vybrala tři vítězné projekty, které mají za cíl zlepšit životní prostředí. Součástí ocenění je peněžní dotace sloužící k podpoře jejich dalších ekologicky prospěšných aktivit.

 

1. místo: Martina PETRŮ -  Ho avy

Dotace: 3000 €

Martina  v roce 2008 spoluzaložila občanské sdružení „ho avy“ (budoucnost), které se zaměřuje na zlepšení povědomí o trvale udržitelném rozvoji a životních zdrojích. Jeho pilotní projekt je realizován na jihozápadě Madagaskaru. Cílem je vytvořit ve spolupráci s domorodým obyvatelstvem model trvale udržitelného rozvoje v místních podmínkách, který by zároveň zajistil ochranu tamního unikátního lesního společenství a napomohl k jeho obnově.

Hlavním nástrojem k dosažení cíle projektu je environmentální vzdělávání místního obyvatelstva. Díky tomuto se naučí chránit a šetrně využívat přírodní zdroje. V prosinci 2009 byly s jejich pomocí založeny  3 rozsáhlé pěstební školky o 75 původních druzích stromů, v červnu 2010 v nich bylo vysazeno 15 500 semenáčů a 1500 stromů bylo vysázeno do volné přírody s účastí místních obyvatel. V září 2010 místní úřady autorizovaly zřízení místní rezervace.

 

Jedním z hlavních cílů v roce 2011 je vybudovat vzdělávací a kulturní centrum pro místní obyvatelstvo, rozšířit síť pěstebních školek do min. 5 dalších vesnic, navázat partnerství s dalšími organizacemi, realizovat vzdělávací a výsadbové akce a vybudovat zdravotní centrum. Dlouhodobým cílem je snížit tlak na místní přírodní ekosystém a chránit původní les vytvořením maloplošných přírodních rezervací. To vše by Martina chtěla vnést do povědomí obyvatel České republiky.

 

2. místo: Zuzana ČEVELOVÁ

Dotace: 3000 €

Zuzana se po studiu Vysoké školy veterinární začala zajímat o obnovu zanedbaných sadů v Jarošově. Jedinečnost těchto sadů spočívá v bohatství původních druhů jabloní, které jsou v dnešní době raritou.

 

Zuzana si tyto sady pronajala od města Uherské Hradiště a začala pečovat o stromy – jabloně. Ačkoliv byly přestárlé a napadeny náletovými dřevinami, přesto stále rostly a v menší míře i plodily.  V první fázi obnovy sadu se Zuzana zaměřila na vyčištění sadu od náletových dřevin a následně 1/3 sadu osadila novými stromky jabloní. Druhá fáze projektu je zaměřena na oplocení sadu a chov ovcí, které zajišťují přirozený způsob hnojení a zároveň spásání travin mezi stromy. Třetí fáze má dlouhodobý charakter a spočívá v obnově stromů, a to zejména roubováním vzácných odrůd, na čemž se budou podílet i odborníci. Dalším záměrem je i zakoupení vlastních včelstev, která by sady opilovala.

 

Cílem projektu je udržení původních moravských odrůd jabloní, zvýšení povědomí veřejnosti o chutnosti a trvanlivosti původního moravského ovoce a zejména zachování genetického potenciálu původních moravských odrůd.

 

3. místo: Jitka DVORSKÁ - Český svaz ochránců přírody Javorníček

Dotace: 2000 €

Jitka se přihlásila s projektem Beskydský poutník, který je jednou z jejích mnohačetných aktivit ochrany přírody. Projekt se vyvíjel postupně asi 5 let a Jitka v něm zúročila veškeré dosavadní pedagogické zkušenosti. Není určen pouze pro děti a mládež, zapojit se mohou i rodiny, dospělí či senioři.

Projekt se skládá z několika vzájemně propojených činností, kdy účastníci plní tři stupně Beskydského poutníka, a to na základě splněných úkolů. Každý stupeň je ohodnocen odznakem. Aktivity, na kterých se účastníci podílejí, jsou různorodé - výsadba stromů, výpomoc při údržbě chráněného území, péče o studánky a přírodu odstraňování odpadků, atd.

Cílem projektu je podpora zájmu o přírodu, o její aktivní ochranu, o tradice, lidové zvyky Valašska, posilování sounáležitosti s regionem a získávání celkového povědomí o přírodě a jejím bohatství.

4. ročník ekologického ocenění Země žen zná své vítězky4. ročník ekologického ocenění Země žen zná své vítězky4. ročník ekologického ocenění Země žen zná své vítězky4. ročník ekologického ocenění Země žen zná své vítězky4. ročník ekologického ocenění Země žen zná své vítězky4. ročník ekologického ocenění Země žen zná své vítězky4. ročník ekologického ocenění Země žen zná své vítězky

Naše další projektyPartneři

Asociace pracovníků v regeneraciSaunafest 2015Relax Centrum KolštejnFrajtHotel Hluboký DvůrHotel Komorní hůrka