Jak si pomoci od bolesti zad, aneb chytré řešení pro každého

Koho někdy nezabolí záda, klouby, svaly? Snad každý, kdo sedí u počítače, cvičí ve fitku, hraje golf, squash či tenis se setkává s bolestí způsobenou nadměrným či jednostranným zatěžováním pohybového systému. To vede ke svalové dysbalanci a ta může být příčinou bolesti a omezení pohybu. Určitě to nespraví růžová tabletka nebo jednorázová masáž v salonu. Co tedy dělat? Vyzkoušel jsem pro vás služby MFK centra.

Jde o jednoduché, odborné vyšetření s cílenou terapií, která se projevila zlepšením mého stavu.

Pavel Hofrichter, březen 2012

S kapkou nejistoty, co mě vlastně v prostorách MFK centra čeká, jsem se vydal do centra Prahy. Také jsem byl trochu nedůvěřivý k technologii, o níž jsem zpočátku vůbec nic nevěděl. V Palackého ulici jsem byl přivítán a prohlédl jsem si centrum. Příjemné prostory, vstupní rozhovor i další dění mě zcela zbavilo obav. Je to vymyšlené dobře a jednoduše. Při vstupním pohovoru se terapeutka zeptala na prodělané operace, nemoci, zlomeniny atd. Pokračovala diagnostika za pomoci počítače. Předem vybrané pohyby terapeutka vyhodnotila a zadala do systému. Během dvaceti minut jsem se tak ocitl celý v databázi počítače. Vyhodnocení stavu svalů, kostí a kloubů je jasné a přehledné - nejproblematičtější partie jsou označeny jasně červenou barvou, takže jsem viděl klasické jednostranné zatížení. A proč? Prtože sedím celé dny u počítače, jako valná většina populace.

Fyzioterapeut po pečlivém zhodnocení získaných objektivních a subjektivních nálezů z anamnézy a z vyšetření vybere vhodnou fyzioterapeutickou techniku z nabízené škály expertním systémem MFK (stimulace soustavy reflexních bodů, masáž svalů, stimulaci trigger pointů (Trp) a tender pointů (TP), mobilizace, elektroléčba, cvičení apod). Postup a místo zákroků vybrané techniky je zpracován dle aktuálního nálezu a veden expertním systémem MFK. Pečlivá aplikace vybrané techniky je plně v rukou fyzioterapeuta.

V praxi to u mě fungovalo tak, že stiskem reflexních bodů, které dle výsledku vyšetření vybírá počítač, resp. MFK systém a provádí terapeut, se uvolňilo napětí svalů a já pocítil úlevu. Je to rovná souhra terapeuta se systémem v počítači, což mám za geniální řešení! Ke každé terapii pak patří kontrola. Provádí se opět jednoduché pohyby proti tlaku terapeuta a zjišťuje se výsledek. Kontrolují se svaly označené jako změněné oproti normě.  Klient a terapeut tak získávají přehled o účinnosti zvolené terapie. Na první pohled jsem tedy hned viděl, kde problém přetrvává a kde došlo k vylepšení stavu. Měl jsem radost ze svého vylepšení.

Na základě získaných údajů z anamnézy, vyšetření, diagnostiky, průběhu fyzioterapie a závěrečné kontroly určuje fyzioterapeut plán další návštěvy. Já jsem byl naplánován na další návštěvu přesně za týden. Nikdy se neplánuje více návštěv, další postup ukazuje vždy konkrétní sezení.

S Metodou MFK se můžete setkat na několika místech v ČR, ale i v zahraničí. Vychází z tradičních osvědčených vyšetřovacích metod (zejména svalového testu) a terapeutických postupů, které přizpůsobuje okamžitému stavu pohybového systému klienta a s využitím informačních technologií propojuje v jeden ucelený systém. Jde o fyzioterapii umožňující vizualizaci pohybových potíží člověka prostřednictvím počítačového systému MFK.

Autorkou metody je Martina Končalová


Co mě nejvíce zaujalo:

- jako pacient mám jednoznačnou kontrolu nad průběhem terapie, vidím, co mi je a nemusím být odborníkem

- spolupráce počítačového programu s terapeutem

- metoda řeší celkové zatížení organismu, neřeší jen problém v jednom místě

- sledoval jsem, jak se již během prvního sezení můj stav zlepšuje

- je to celková péče, se kterou jsem byl velmi spokojený

 

Video:

historie vyšetření MFKpohled na problematické partie páteře - diagnozadetail anamnéza MFKkontrola MFKDiagnostika MFKvyšetření - Metoda MFK

Naše další projektyPartneři

Asociace pracovníků v regeneraciSaunafest 2015Relax Centrum KolštejnFrajtHotel Hluboký DvůrHotel Komorní hůrka