Zpráva z jihlavské konference APR a ČAW 2012

V prostorách jihlavského hotelu Business se 25. a 26. dubna 2012 uskutečnila konference, ve spolupráci s Asociací pracovníků v regeneraci (APR) a Českou asociací wellness (ČAW). Letošní témata byla zaměřená na dva zásadní problémy: novou provozní legislativu pro bazény, sauny a wellness a na obtížně podmínky prosperity provozů díky probíhající hospodářské recese a tím nejistotě u klientů ve využívání tohoto druhu služeb.

Konferenci zahájili představitelé obou pořádajících asociací – za APR Miroslav Veselý, za ČAW Dr. Jan Hejma. První den byly přednášky zaměřeny na marketing. Vstupem do problematiky byla přednáška Ing. Neuwirtha z VŠ Palestra o provedeném průzkumu zájmu o wellness a sportovní aktivity, kdy v anketě odpovídalo 302 respondenti běžné populace „z ulice“, tedy ne sportovců ve fitkách a regenerujících ve wellnessech. Výsledky ukázaly největší preference pro plavání a vodní aktivity, dále oblíbenost cyklistiky, lyžování a turistiky. Z „klidových“ wellness aktivit se nejvíce uplatňují masáže a saunování.

Na přednášku dobře navazoval příspěvek manažera již rok otevřeného Wellness Kuřim Ing. Sojky, který ukazoval, jak mohou vhodně investované prostředky do reklamy a marketingu ovlivnit návštěvnost a tím i hospodářské výsledky provozu. V Kuřimi velmi výhodně uplatnili nabídku slevového portálu se zajímavým přínosem do návštěvnosti a tím i do příjmů areálu.

O správném způsobu využívání slevových portálů následně mluvil i Dr. Hejma. Zajímavá informace se týkala i počtu slevových portálů – odhaduje se, že jich je u nás na 250. Ve srovnání v celé Číně je jich 550. Dá se proto očekávat zánik těch slabších a méně úspěšných.

Pavel Hofrichter z Wellness novin nás seznámil s fiktivním Filipem – běžným návštěvníkem aquaparku, kterého se snažíme oslovit a dostat právě do našeho zařízení. Jak na něj? Solidní web včetně snadno zapamatovatelné adresy, správně volená klíčová slova, provázanost odkazy s jinými web stránkami a další užitečné akce vázané na webovou presentaci. Hlavně nezapomínat na časté aktualizace webových stránek.

Večerní program konference se odehrával na Vodním Ráji Jihlava, která začala exkurzí ve strojovně technologie. Z té se šlo rovnou do bazénu a sauny. Kritiku sklidila modernizace saunové kabiny o „šantánové“ barevné osvětlení, které podle některých dosti divoké a intenzivní. Pochválena byla naopak nově zrekonstruovaná parní kabina. Odborná debata se pak přenesla do místního občerstvení, kde pokračovala dlouho do noci. Aktivnější využili příležitosti zahrát si na našich akcích oblíbený kobercový curling a minipingpong.

Druhý den se program zaměřil na legislativní změny, které nás postihly v loňském roce. O dopadech působení nové hygienické vyhlášky 238/2011 Sb. určené pro bazény a sauny se diskutovalo s krajským hygienikem kraje Vysočina Ing. Brychtou.

Hygieny se týkaly i přednášky Ing. Macka o využití směsných oxidantů při desinfekci bazénových vody nebo náhledy Ing. Svobody na chloraci vody zvláště v malých bazénech, vířivkách a ochlazovacích bazénech saun.

S Karlem Kouteckým z bazénu v Sokolově byla probírána problematika zajištění bezpečnosti těchto malých provozů, které z ekonomických důvodů těžko mohou zajišťovat dozor školeným plavčíkem.

Dominantní přednáškou druhého dne byla informace Ing. Šmída z projektového ateliéru Bazény a wellness o nové normě pro provoz tobogánů a skluzavek platné od července 2011, která přinesla provozovatelům další povinnosti v oblasti zajištění bezpečnosti návštěvníků na skluzavkách.

Asi největší rozruch přinesl nový předpis každoročních revizí prováděných nezávislým expertem přes skluzavky.

Zdroj: Tisková zpráva

Zpráva z jihlavské konference APR a ČAW 2012Zpráva z jihlavské konference APR a ČAW 2012Zpráva z jihlavské konference APR a ČAW 2012Zpráva z jihlavské konference APR a ČAW 2012Zpráva z jihlavské konference APR a ČAW 2012Zpráva z jihlavské konference APR a ČAW 2012Zpráva z jihlavské konference APR a ČAW 2012

Naše další projektyPartneři

Asociace pracovníků v regeneraciSaunafest 2015Relax Centrum KolštejnFrajtHotel Hluboký DvůrHotel Komorní hůrka