Zbavte své tělo stresu, posilujte svůj organismus

Naprosto jedinečný projekt v České republice představují Šumavské bylinné lázně. Jako jediné skloubily lázeňství s přírodou, zemskou energií a historií. Při jejich návštěvě se Vám vybaví panování krále a císaře Karla IV., majestátný hrad Kašperk a těžba zlata v Kašperských Horách. Kromě naprosto nejčistějšího ovzduší v ČR jsou velkou výhodou Kašperských Hor tektonické zlomy a staré štoly, díky nim prostupuje z nitra Země zemská energie a biogenní prvky, které mají pozitivní vliv na naše zdraví.

Technologicky moderní balneo provoz je zcela orientován na bylinné procedury včetně koupelí, bylinné páry, zábalů a masáží. Veškeré produkty, které se v lázních používají, jsou z čistého prostředí Šumavy. Z čerstvých bylin sbíraných na soukromých horských pastvinách jsou připravovány certifikovanou společností speciální směsi pro lázeňský provoz. Host si může vybrat z pěti druhů bylinných koupelí a tří směsí připravovaných pro tradiční šumavskou bylinnou parní lázeň. Rovněž rašelina a jíly nesou značku s logem Šumavy. Pro mnohé návštěvníky lázní je zážitkem zvuk kapající vody ve skalní jeskyni, nebo zvuk tekoucí vody pramene sv. Barbory, který pramení přímo v lázních. Tato živá voda se používá na některé procedury. Pitný režim u jednotlivých procedur je zajišťován borůvkovým čajem, jehož receptura byla připravena výhradně pro bylinné lázně. Jednotlivé kabiny, kde se lázeňské procedury poskytují, jsou hlukově oddělené, hosté tak mají zaručen svůj klid a naprosté soukromí. Neobvyklé nástěnné malby pod kamennou klenbou ze 16. století, navozují atmosféru Šumavy z dob, kdy bylinkářky sbíraly do nůší čerstvé byliny. Neodmyslitelnou součástí lázní je stylový relaxační bazén, který mají hosté po celý den k dispozici. Park o rozloze 4 ha je určen pouze pro hotelové hosty. K dispozici jsou lehátka, lavičky a pro aktivní hosty tenisový kurt s umělým povrchem. V letošním roce byla v parku otevřena meditační cesta – program s cílem obnovení sil člověka a to jak psychických, tak fyzických. Cesta je soustavou dvanácti míst, z nichž každé disponuje zvláštní účelovou energií. Součástí dvou z nich jsou i menhiry, přivezeny z různých oblastí Šumavy a speciálně aktivované.

Lázeňský hotel v anglickém stylu je již třetím rokem v programu Adults only. Celková kapacita hotelu je 84 lůžek v jedno a dvoulůžkových pokojích. Velikost a rozlehlost hotelu včetně hotelového parku a nepřítomnost dětí garantuje klid a odpočinek v nádherné Šumavské přírodě s výhledem na hrad Kašperk. Jednotlivé lázeňské procedury pak individuální přístup a péči o hosta. Do bylinných lázní hlavně klienti se „syndromem vyhoření,“ lidé s pocitem vyčerpání či na rekonvalescenci po vleklých chorobách. Tři roky provozu lázní a stále stoupající poptávka potvrzuje že „Lékař léčí, příroda uzdravuje“.

Novinkou roku 2016 je Energetický park

Civilizační zatížení doléhá stále více na lidi, kteří aktivně pracují, i na ty, kteří by chtěli zaslouženě odpočívat. Přináší jim problémy v pracovní oblasti, osobním životě a také v sféře onemocnění fyzického těla i mysli. Hledají proto možnosti, které by jim v tomto ohledu pomohly. Program meditačního vyladění osobnosti má potenciál takové pomoci a to v ohledu
- tělesného i mentálního odpočinku a uvolnění,
- odstranění civilizační zátěže přinesené z okolního světa,
- otevření řešení problémů v osobním životě, ať jsou hmotné či duchovní nebo existují v partnerské a vůbec mezilidské oblasti,
- příznivého ovlivnění pracovního výkonu a odolnosti proti zatížení z něj,
- celkové harmonizaci a vyladění lidské bytosti.

Program představuje postupné absolvování meditace na účelně připravených místech v hotelovém parku. Ta jsou vytvořena jako energetická na základě starých dovedností druidů; některá jsou zesílena menhiry. Každé místo má své vlastní působení, které systém svou schopností vždy přizpůsobuje individuálním potřebám jedince. Celkový výsledek jim pak rovněž odpovídá, provádí-li aktér meditaci pozorně a je otevřen vjemům. Mezi jednotlivými místy se prochází v označeném pořadí meditační pomalou chůzí. Je-li zde současně více aktérů, musí mezi nimi být vždy jedno místo volné. Není-li u místa uvedena konkrétní vlastní činnost člověka, prostě zde stojí čelem ve směru postupu. Je nutno absolvovat všechna místa. Rituál je možno opakovat nejdříve za tři dny.

Ideový námět tohoto projektu přinesl Pavel Hofrichter, který se zabývá konzultacemi pro wellness centra a SPA resorty.
Ředitel hotelu pan Jaroslav Fischer o panu Pavlu Hofrichterovi: "S panem Pavlem Hofrichtrem spolupracuji již dlouhou řadu let. Vždy jsou pro mě jeho myšlenky a nápady podnětné a mnohdy vedou k realizaci zajímavých projektů. V současné době není v České republice většího odborníka na saunovou problematiku od projektů, přes vlastní realizaci saun. Velmi dobře dovede poradit s ekonomickým provozem jednotlivých saun, saunových světů, ale i wellness zařízení. Důležitým faktorem je i jeho kvalifikace, odbornost a praxe v proškolování pracovníků, kteří se v této oblasti pohybují. Dlouhodobě se mu daří zvyšovat mezi veřejností povědomí o správném saunování, přivezl a zavedl v České republice tradici saunových ceremoniálů."

Šumavské bylinné lázně získaly pro svoji jedinečnost a kvalitu certifikát ,,ŠUMAVA ORIGINÁLNÍ PRODUKT".


,,MEDICUS CURAT, NATURA SANAT", přijeďte a přesvědčte se o tom, že návrát k přírodě je nejlepší cesta pro Vaše zdraví.

Zbavte své tělo stresu, posilujte svůj organismusZbavte své tělo stresu, posilujte svůj organismusZbavte své tělo stresu, posilujte svůj organismusZbavte své tělo stresu, posilujte svůj organismusZbavte své tělo stresu, posilujte svůj organismusZbavte své tělo stresu, posilujte svůj organismusZbavte své tělo stresu, posilujte svůj organismusZbavte své tělo stresu, posilujte svůj organismusZbavte své tělo stresu, posilujte svůj organismus

Naše další projektyPartneři

Asociace pracovníků v regeneraciSaunafest 2015Relax Centrum KolštejnFrajtHotel Hluboký DvůrHotel Komorní hůrka