Vzdělávací kurzy pro kosmetičky běží na 100%

Již před více než rokem zahájila Unie kosmetiček rozsáhlý projekt výuky a vzdělávání svých členek, jehož účelem je seznámit jeho frekventantky s novinkami v oboru a posílit celou řadu jejich praktických dovedností. Jak vypadá nyní projekt, který odstartoval na začátku ledna 2011 a je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost?

„Bilance je zatím více než dobrá. S úspěchem jsme překonali období rozjezdu projektu, zapojené firmy a jejich zaměstnanci jsou o našich aktivitách dobře informováni a zájem o kurzy nepolevuje. V současné době je prakticky nemožné se na naše jedno či vícedenní kurzy přihlásit méně, než s měsíčním předstihem.“ říká Anna Menzelová, tajemnice Unie kosmetiček.

Téměř dvěma stovkám kosmetiček projekt otevírá možnost nejen rozvíjet své stávající odborné dovednosti, ale hlavně přináší i tolik potřebné znalosti v oborech od kosmetiky zdánlivě na hony vzdálených – například obchodní a prezentační dovednosti či informační technologie.

„Naše kurzy jsou vedeny v souladu s těmi nejmodernějšími trendy. Školení jsou prakticky orientována a využíváme při nich řadu technických pomůcek, jakými jsou třeba mobilní počítačová učebna či technologie pro videotrénink komunikačních dovedností.“ dodává dále Anna Menzelová.

A co účastnice kurzů oceňují nejvíce? Na prvním místě jde bezesporu o individuální přístup a naladění jednotlivých akcí na tělo zúčastněným podnikům, díky kterému jednotlivé kurzy své účastníky neomezují v pracovním ani soukromém životě. Důkazem je i skutečnost, že kurzy probíhají na řadě míst po celé republice a nutnost dojíždět je tím minimalizována.

„V neposlední řadě máme i šťastnou ruku při výběru kvalitních profesionálních lektorů. Díky tomu lze poupravit výuku přesně podle potřeb účastnic kurzů. Nedochází tak k tomu, že by si naše členky zbytečně opakovaly věci, které už ovládají. Lektoři se naopak individuálně zaměřují na to, co konkrétní účastnice kurzu nejvíce potřebují.“ vysvětluje Anna Menzelová.

„Vzdělávací kurzy pořádané Evropskou Unií ve spojení s Unií kosmetiček shledávám velice přínosnými pro naše zaměstnance. Kurzy jsou zaměřené speciálně na danou profesi, což na českém trhu dosud chybělo. Přednášející mají úžasné znalosti, které dokáží předat pochopitelnou formou. Naši zaměstnanci je shledávají velice přínosnými, využívají získané znalosti v praxi a rádi se jich zúčastňují. Velice oceňuji, že takový projekt probíhá v České republice.“ říká Ing. Marcela Hanáková ze společnosti Beauty servis Group s.r.o.

„Jako kosmetička s dlouholetou praxí velmi oceňuji, že mám skvělou příležitost zapojit se do vzdělávacího programu, který organizuje Unie kosmetiček. Zúčastnila jsem se již mnoha seminářů s různými tématy a mohu říci, že velmi obohatily nejen můj profesní, ale i osobní život. Za všechny bych ráda jmenovala seminář rétoriky s Janem Přeučilem. Přijely na něj kosmetičky z různých míst naší republiky, které si nenechaly stejně jako já ujít příležitost setkat se s vynikajícím lektorem, hercem a gentlemanem v jedné osobě. Jako všechny semináře, i tento probíhal v příjemné, uvolněné atmosféře a byl velmi praktický. Touto cestou chci poděkovat Unii kosmetiček a zvláště pak její tajemnici Anně Menzelové, která celý projekt zorganizovala a vyvinula velké úsilí, aby se mohl realizovat. Možnost dále se rozvíjet a vzdělávat nejen ve svém oboru má každá kosmetička u nás. Stačí jenom chtít….“ dodává Jana Marie Knotová.

Projekt navazuje na celou řadu aktivit, které Unie kosmetiček od svého založení v roku 1990 realizovala. Unie, která má dnes na kontě celou řadu výstav, školení, soutěží a vybudovanou síť mezinárodních kontaktů patří mezi nejaktivnější profesní společenstva v rámci celé ČR.

Unie kosmetiček je občanskou organizací, která sdružuje právnické i fyzické osoby z Čech a Moravy, které svým profesním zaměřením navazují na oblast kosmetiky. Organizace byla založena roku 1990 v Pardubicích a administrativní sídlo má v současnosti v České Lípě. Její hlavní činností je zejména vzdělávání, zprostředkování kontaktů kosmetiček s kosmetickými firmami a propagace. Kromě odborně vzdělávacích seminářů pořádá také soutěž v líčení, která je jediným vstupem pro finále soutěže v líčení na veletrhu World of Beauty & Spa v Praze, z něhož postupují vítězové na Mezinárodní mistrovství v Německu, Polsku a dalších zemích. Organizuje letecké a autobusové zájezdy na mezinárodní kosmetické veletrhy v zahraničí, např. do Düsseldorfu, Boloni, Varšavy, Lipska nebo Salcburku. Unie každoročně pořádá dvoudenní sjezd kosmetiček s rozmanitým odborným programem spojený s výstavou kosmetických firem.

 

Fotografie: Unie kosmetiček

 

Více informací:

Unie kosmetiček

Anna Menzelová, tajemník
e-mail: info@uniek.cz

Telefon / fax: +420 487 877 805
GSM: +420 602 137 222

 

 

Ke stažení
Vzdělávací kurzy pro kosmetičky běží na 100% (.pdf) 1,46 MB

Vzdělávací kurzy pro kosmetičky běží na 100%Vzdělávací kurzy pro kosmetičky běží na 100%Vzdělávací kurzy pro kosmetičky běží na 100%Vzdělávací kurzy pro kosmetičky běží na 100%

Naše další projektyPartneři

Asociace pracovníků v regeneraciSaunafest 2015Relax Centrum KolštejnFrajtHotel Hluboký DvůrHotel Komorní hůrka