Kurz léčení - Shamballa 1024

Shamballa je vysokovibrační energie pomáhající k uzdravení vašeho těla, mysli a duše tak, abyste zase našli vitalitu, klid a harmonii. Své problémy můžete přehlížet nebo je můžete začít řešit. Toto rozhodnutí je pouze na vás. Léčením pomocí Shambally se začínáte uzdravovat na všech úrovních. Dostáváte do rukou mocný nástroj, který vám umožní převzít plnou zodpovědnost za svůj život.

Léčení -  Shamballa 1024; materiály v ceně (2.700,- Kč); zasvěcení
  • I. běh + II. běh  – 4.-5.2.2012
  • I. běh + II. běh  – 18.-19.2.2012

Shamballa je tu pro vás, pro váš rozvoj, ke zbavení se starých strachů, křivd a ublížení, což se na vašich fyzických tělech projevuje jako nemoci. Už jen to slovo NE-moci. Co nemůžete a proč? Čas potřebný k vyřešení konkrétního problému se odvíjí od celkového stavu klienta. Léčení probíhá u každého individuálně - u někoho je další působení vhodné následující den, u někoho jiného třeba až za dva týdny... Ve většině akutních případů je účinek znatelný okamžitě, u malých dětí někdy stačí pouze jedno léčení, protože ještě nejsou tolik zatíženy problémy. Před léčením je potřeba se koncentrovat nebo si udělat krátkou meditaci na zklidnění myšlenek, energii můžete vnímat i 1-2 hodiny, takže je vhodné vyhradit si alespoň 30 minut, kdy nebudete rušeni. Doporučuje se pít větší množství čisté vody, pravidelný pohyb a jíst více syrové stravy (ovoce, zelenina atd.).

Shamballa 1024

Lidstvo má ve svém vývoji možnost se setkávat se stále vyššími energiemi, jejichž využití ale závisí na mnoha faktorech. Tím nejdůležitějším je otevření „duchovního srdce“, dalším rozhodujícím faktorem je čistá, kontrolovaná mysl. Mnozí z vás již pracují s řadou postupů práce s duchovní energií – ale o nižší frekvenci, a možná cítíte určitou změnu, naléhavou potřebu vykonat více. Ve svých stávajících praxích tento posun můžete vnímat jako nespokojenost se starými metodami. Nebo třeba nejste schopni integrovat nové energie do svého těla či se v nich pohybovat, aniž byste se vyčerpali a začali zažívat rozčarování ze svých pokusů léčit druhé nebo sebe. Možná si myslíte, že věci nemohou pokračovat tak jako dříve. Jestli je tomu tak, pak máte pravdu. Neboť vše se neustálé vyvíjí vzhledem k zvyšování frekvencí fotonové energie z vesmíru. Je možné, že než jste se zrodili do svého současného života, byli jste ve vyšších dimenzích učiteli a rádci – schopnými napomáhat bytostem, jež o to mají zájem,  k povznesení jejich těl, duší i ducha do vysokých duchovních frekvencí,  byli jste členy Řádu Mistrů Shambally 1024. Tento řád pochází z hvězdného systému Sírius B,  z dob dávno před zřízením starodávných pozemských kolonií Lemurie  nebo Atlantidy. A nyní, když jste zde, na vzestupující planetě Zemi, již pouze pokračujete v tom, co uvnitř svého vnitřního světla – ve svém nejniternějším vědomí, máte. Před několika lety vstoupili Vzestoupený Mistr St. Germain (řídící bytost sedmého paprsku kosmického spektra – stříbřitě-fialové frekvence), Joelle ze Síria B a Wingmakers (Tvůrci křídel) na zemskou pláň (prostřednictvím channelingu paní J. Stephanson) s darem vesmírných energetických sil - seskupením energetickým geometrických symbolů se schopností uvádět fyzické tělo i celé energetické pole do rovnováhy, symbolů, které uváděly Reiki i další alternativní energetické metody na vyšší úroveň.

Číslo 1024, založené na kvantové fyzice energetické výměny, se vztahuje k místu původu symbolů: 10. úrovni existence ve 24. dimenzi. Jinými slovy, tyto symboly pocházejí z jedné z nejvyšších dimenzí, přístupných z planety Země.

 

Systém Shamballa 1024 obsahuje základní a mistrovské symboly, technika terapie Shamballa 1024 je velmi jednoduchá, ač je prováděna formou mini-naladění (i když vzhledem k počtu symbolů např. ve srovnání s Reiki, kde jsou symboly čtyři včetně mistrovského, se jedná spíše o skutečné naladění...), samotná terapie trvá pouze pár minut. Systém je určen zejména k intenzivnímu vzestupu všech energetických polí absolventa i klienta - fyzického, duševního i duchovního.

 

 

Dále tyto vesmírné symboly pomáhají aktivovat dokonalost lidského těla a uvádět jej na vyšší frekvenční úroveň, umožňují tak jednotlivcům posun k jejich vlastním vyšším frekvenčním aspektům. Symboly též dávají možnost přístupu k energiím mnoha krystalů a kamenů využívaných v rámci tohoto systému. Ti z vás, kteří získali či přijímají symboly Shambally 1024, jsou ve značné výhodě, pokud se týká rozšíření působení vědomí ve vyšších dimenzích bytí. Symboly Shambally 1024 samy o sobě vyvolávají v lidském těle, v lidském vědomí (je-li na tyto vysoké frekvence připraveno),  i v celém energetickém poli frekvence, jež pomohou pozvednout úroveň působení z 3D na vyšší dimenzionální pásma do 5D dimenze, do které teď vstupuje celá planeta a pociťuje to už téměř každý člověk. Západní medicína stačila jen na 3D dimenzi, proto teď mnoha lidem nezabírají žádné léky. Energie Shambally kmitají v 5D prostoru a mohou vyléčit téměř všechny nemoci. Při příjmu symbolů si nemusíte všimnout všech těchto aspektů, jelikož transformace je skryta v nitru vašeho nejvnitřnějšího Já a probíhá postupně. Pak si jednoho dne uvědomíte, že jste se kvantovým skokem dostali do jiných rovin svých vlastních více-dimenzionálních identit. Jakmile se pozvednete nad matrix 3D a začnete žít multi-dimenzionální život, v mysli se vám otevře spousta věcí, poznáte  nezměrné schopnosti přesahující vaši představivost. Do hry vchází nová šablona  vyšších  dimenzí. A právě zde můžete působit svým  očištěným  a rozšířeným vědomím. Využívání vašich rozšířených schopností jednoduše znamená, že získáte přístup ke svým vyšším energeticko-duchovním částem v součinnosti se svými průvodci moudrosti, světla, lásky a síly, působícími z vyšších sfér. Jakékoliv jsou  však vaše schopnosti, máte  jich vždy užívat se vší  pokorou a v souladu s kosmickými zákony (zákon lásky, příčiny a následku, zákon rezonance atd.). Pouze čisté srdce a jasná mysl  vám zaručí přístup k vašim multi-dimenzionálním darům, a jedině setrvání v tomto stavu vám umožní si je udržet.

 

1. stupeň a 2. stupeň

Zasvěcení do 1. a 2. stupně Shamballa 1024 - telepatické předání základních 256 symbolů Shambally 1. a 2. stupně, výklad techniky terapie, podrobný výklad základních pojmů: energie „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“, energie vzestoupených Mistrů a Vyšších planetárních bytostí, základní očistné a ochranné techniky nutné pro práci ve vyšších dimenzích a základní techniky trvalého ukotvování vícedimenzionálních symbolů. (Výuka i naladění 1. a 2. stupně Shamballa 1024 je součástí jednoho víkendového kurzu.)

První stupeň obsahuje návod k praktickému použití léčivých energií Shambally 1024 pro sebe i druhé, odstranění nejhrubších energetických bloků v energetickém těle.Druhý stupeň posiluje schopnost léčit druhé lidi, zvířata, prostor a léčit na dálku.

 

Příklad a praktické rady:

Zpočátku používejte Shamballu pouze několik minut. Jedná se o velmi silnou energii a je potřeba nechat "tělo" si na ni zvyknout. Až budete na tuto energii více naladěni, budete si s její prací více jisti, můžete postupně délku působení Shambally prodlužovat. Léčení Shamballou může nastartovat léčebné procesy, které trvají až několik dní. Pokud si nejste jisti, zda léčení skončilo, použijte kyvadlo či podobné nástroje a zeptejte se. Další zlepšení svých nových schopností získáte především každodenní praxí (alespoň pár minut denně), studováním knih (například o energiích, čakrách, světelných bytostech) a realizací nových poznatků a zkušeností, které díky tomu naberete. Iniciace/zasvěcení je něco jako řidičský průkaz. Všichni umíme řídit (dokonce již od malička), někdo lépe, někdo hůře. Ti z nás, co se rozhodnou, že chtějí řídit auto, se objednají v autoškole. Tam nám řekne lektor, co je správně a co je špatně. Pak si to (práci s energií) můžeme procvičit. A na konci všeho dostaneme řidičský průkaz (certifikát), který nás opravňuje řídit (pracovat s energií). Ale již nic neříká o našich schopnostech řídit (pracovat s energií). Pouze ti, co řídí svědomitě a často, se stávají skvělými řidiči. Přesto je možné, že ti, co řidičský průkaz nikdy neměli, umí řídit mnohem lépe, protože od malička řídí a mají proto velkou praxi. Vědí, co mají dělat i bez toho, aniž by měli na to průkaz (certifikát). Tzn. že všichni máme možnost pracovat s těmito energiemi, jen se stačí rozhodnout a věnovat se tomu.

Archandělé jsou považováni za nejvyšší anděly v nebeské hierarchii. Byli kromě mnohých dalších úkolů pověřeni uskutečňováním Božích projektů a plánů, stali se prvními duchovními učiteli a vůdci lidí a zároveň dohlíží na anděly strážné. Nečekejte, až vás problém zdolá, ale volejte je předem. Jsou tady proto, aby nám pomáhali, neodvádíte je od žádné důležitější práce a navíc mohou být na různých místech najednou.

Jak léčit Shamballou 1024?


A) Lokální léčení klienta


Požádejte anděly, archanděly o pomoc při tomto léčení (nejlepší je požádat konkrétní anděly/archanděly)
- Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Budeme nyní léčit (jméno klienta) se Shamballou 1024". 
- Požádejte svého klienta, aby si sedl na židli a zavřel oči (lépe se pak může soustředit na své pocity). 
Přiložte ruce – jednu na čelo, druhou na zátylek…vytáhněte si klienta, proveďte očistu

- Přiložte ruce (prostředník) k boltcům uší a proveďte buď kontrolu zdr.stavu klienta nebo přímé léčení (tímto se dostáváte do těla dané osoby)
- Požádejte mistry ze Shambally o léčení dané osoby; ze shora začne proudit světlo, sálá pálí…až tento žár ustane, světlo se pomalu zhasne a léčení je u konce

- Přiložte obě ruce k uším a zjistěte zdr. stav klienta - ruce tam nechte, dokud vám "něco" neřekne, že je konec.
- Poděkujte všem bytostem za léčení. 
Léčení je vhodné provádět pouze mezi čtyřma očima. V naléhavých případech lze léčit i konkrétní místo přiložením rukou s tím, že nepožádáte o Reiki, ale o Shamballu 1024. 

B) Dálkové léčení klienta


Požádejte anděly, archanděly o pomoc při tomto léčení (nejlepší je požádat konkrétní anděly/archanděly)
- Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Budeme nyní léčit (jméno klienta, adresa nebo datum jeho narození) se Shamballou 1024". 
-Pak si představte výše zmíněné kroky z
Lokální léčení klienta a všechny je dálkově proveďte.
- Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Tímto bude (jméno klienta) léčen se Shamballou 1024, dávejte mu léčení tak dlouho, jak bude potřeba."
- Po skončení léčení se zeptejte, za jak dlouho můžete klienta opět léčit (pomocí kyvadla, tabulky, apod.).
- Poděkujte všem bytostem za léčení. 

C) Léčení sám sebe


Najděte si klidné místo, kde můžete nerušeně sedět nebo ležet
- Požádejte anděly, archanděly o pomoc při tomto léčení (nejlepší je požádat konkrétní anděly/archanděly)
- Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Chci být nyní léčen se Shamballou 1024 v nejvyšší možné míře, kterou mohu dostat a přeji si ji dostávat tak dlouho, dokud to bude třeba." 
- Proveďte kroky 3,4,5 z
Lokální léčení klienta na sobě.
- Dejte energeticky silnější  ruku na své čelo a vnímejte / užívejte si tok energie.
- Poděkujte všem bytostem za léčení.


D) Programové léčení sám sebe


- Najděte si klidné místo, kde můžete nerušeně sedět nebo ležet
- Požádejte anděly, archanděly o pomoc při tomto léčení (nejlepší je požádat konkrétní anděly/archanděly)
- Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Chci být, až o to požádám, léčen se Shamballou 1024". 
- Pak si představte již výše zněné kroky z
Lokální léčení klienta a všechny je dálkově proveďte (místo klienta si představte sebe).
- Poděkujte všem bytostem za léčení. 
- Až budete chtít naprogramované léčení spustit, vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Jsem připraven, léčení může začít."


Toto jsou jen základní možnosti, které máte. Nechte se vést vaší intuicí a vymyslete si vaše : )


Důležité!


Zasvěcení samo o sobě nemá velký přínos, pokud si neuvědomíte, že veškerá odpovědnost za váš život je jen a jen na vás a jen vy to vše dokážete změnit, pokud budete chtít. A Shamballa vám s tím pomůže. Pro každé léčení je důležité mít čistý úmysl.


Poznámky:


Z počátku používejte Shamballu pouze několik minut. Jedná se o velmi silnou energii a je potřeba nechat "tělo" si na ni zvyknout. Až budete na tuto energii více naladěni, budete si s její prací více jisti, můžete postupně délku působení Shambally prodlužovat. Léčení Shamballou může nastartovat léčebné procesy, které trvají až několik dní. Pokud si nejste jisti, zda léčení skončilo, použijte kyvadlo či podobné nástroje a zeptejte se.  Další zlepšení svých nových schopností získáte především každodenní praxí (alespon pár minut denně), studováním knih (například o Reiki, čakrách,  světelných bytostech) a realizací nových poznatků a zkušeností, které díky tomu naberete.  Iniciace/zasvěcení je něco jako řidičský průkaz. Všichni umíme řídit (dokonce již od malička), někdo lépe, někdo hůře. Ti z nás, co se rozhodnou, že chtějí řídit auto, se objednají v autoškole. Tam nám řekne lektor, co je správně a co je špatně. Pak si to (práci s energií) můžeme procvičit. A na konci všeho dostaneme řidičský průkaz (certifikát), který nás opravňuje řídit (pracovat s energií). Ale již nic neříká o našich schopnostech řídit (pracovat s energií). Pouze ti, co řídí svědomitě a často, se stávají skvělými řidiči. Přesto je možné, že ti, co řidičský průkaz nikdy neměli, umí řídit mnohem lépe, protože od malička řídí a mají proto velkou praxi. Vědí, co mají dělat i bez toho, aniž by měli na to průkaz (certifikát). Tz. že všichni máme možnost pracovat s těmito energiemi, jen se stačí rozhodnout a věnovat se tomu.Poznámka


Nikdy nezapomeň: Budeš tím, o čem přemýšlíš.

Více na www.kridlaandelska.cz nebo tel. 721 996 850 paní Kalivodová Štichová

Objednání kurzů: info@kridlaandelska.cz; tel. 721 996 850 nebo tavitali@atlas.cz; tel. 775 114 490

 

 

Kurz léčení - Shamballa 1024Kurz léčení - Shamballa 1024Kurz léčení - Shamballa 1024

Naše další projektyPartneři

Asociace pracovníků v regeneraciSaunafest 2015Relax Centrum KolštejnFrajtHotel Hluboký DvůrHotel Komorní hůrka