Fitness profesionálové jednali v Praze

Při příležitosti Mistrovství Evropy v aerobiku se v pražském hotelu Step jednalo také o budoucnosti fitness průmyslu. První den ME se do Prahy sjeli významní představitelé evropské fitness scény, kteří přijali účast na mezinárodní konferenci Evropský kvalifikační rámec a mezinárodní spolupráce ve fitness sektoru. Spolupořadateli konference byla Česká komora fitness, FISAF.cz a FISAF International.

Příspěvky řečníků konference byly opravdu zajímavé a přiměly posluchače ke konstruktivní diskusi.

Herman Rutgers je výkonným ředitelem EHFA (European Heath and Fitness Association). Ve svém příspěvku: "Kam kráčíš,
fitness sektore?" se pokusil odpovědět na otázky jak náš sektor ovlivňuje hospodářská krize, nebo kam se bude ubírat rozvoj evropského fitness průmyslu, jaké jsou možnosti jeho růstu a co je pro to třeba udělat. Uvedl také mnoho příkladů z různých zemí a mluvil o úloze národních vlád a EU v této souvislosti. Představil také EHFA a její úlohu v celoevropském měřítku.

Cliff Collins je programovým ředitelem EHFA. Ve svém příspěvku představil EREPS (European Register of Fitness Proffessionals), databázi využívající stejné systémy a standardy napříč Evropou. Popsal Evropský kvalifikační rámec a jakým způsobem je využíván evropským fitness sektorem.

Christian Pierar je předsedou Národního belgického syndikátu pro zaměstnavatele ve fitness&wellness průmyslu a člen představenstva IHRSA (International Health Racquet and Sport Association). Ve svém příspěvku Evropský odvětvový sociální dialog ve fitness představil Evropskou asociaci pro zaměstnavatele ve fitness, vyzvedl význam právního základu pro sociální dialog a hovořil o jeho významu pro všechny zúčastněné.

Eric Vandenabeele je prezidentem FISAF International a představitelem Unie zaměstnavatelů ve fitness. Ve svém příspěvku nadnesl kritický pohled na fitness průmysl a hovořil o potřebě odbornosti ve fitness.

Hans Muench je ředitelem evropské IHRSA. Prezentoval některé trendy a jejich možný dopad na východní Evropu a potažmo ČR.

Romana Nováčková seznámila účastníky s Národní soustavou povolání a Národní soustavou kvalifikací v ČR a uvedla příklady z jiných odvětví.

Jana Havrdová, která celou konferenci také moderovala, představila  Sektorovou dohodu fitness v ČR a Českou komoru fitness. Ta podle jejích slov vznikla proto, aby jménem fitness sektoru jednala, sbírala data a dokázala je předat dál tak, aby se český fitness sektor stal uznávaným odvětvím národního hospodářství, který bude umět prokázat, rozvíjet a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. V této souvislosti je zajímavé zmínit, že ČKF je teprve druhá komora fitness, která v Evropě vznikla. První je v Belgii a ČKF se podařilo s jejími zástupci navázat kontakt. Česká komora fitness by neměla být konkurencí pro své členy, ale naopak by měla být komunikačním a statistickým subjektem, který sbírá informace o fitness trhu a zpětně důležité informace předává a účinně napomáhá vytváření dobrých podmínek pro profesionální práci všech subjektů v českém fitness sektoru.

Konference se zúčastnila téměř stovka zástupců českého i evropského fitness sektoru, nejen od nás, ale i z Finska, Slovenska, Srbska, Německa, Ruska, Belgie a Libanonu. Všichni účastníci také obdrželi pozvání na podzimní 12. evropský kongres IHRSA, který proběhne ve dnech 1. - 4. listopadu ve Vídni.

A co říci závěrem?
Fitness je jedním z nejperspektivnějších oborů sportu a volného času v současnosti. V rámci celé Evropy činí obrat ve fitness industry 22 mld. EUR. Jen pro srovnání – například roční obrat ve fotbalu v Evropě je „pouhých“ 12 mld. EUR. V České republice zatím neexistují přesná čísla. Podle nezávislých odhadů odborníků z fitness branže může být v ČR kolem 800 fitness center. Počet fitness instruktorů a trenérů se odhaduje na 15 – 20 tisíc.
Česká komora fitness zastupuje sektor fitness, který se zabývá tím, že s lidmi cvičí a cvičí s nimi správně. K tomu, aby byl fitness sektor uznáván širokou veřejností a lékaři jako důležitá součást prevence civilizačních onemocnění, musí jasně prokázat, co jeho fitness profesionálové umí, a že jsou plně kvalifikováni ke své práci. Konference představila výsledky práce relativně krátce působícího svazu fitness a přinesla všem zúčastněným množství podnětů. O ČKF a jejích aktivitách v budoucnu určitě uslyšíme čím dál častěji.

 

Fotografie poskytl pořadatel.

 Fitness profesionálové jednali v Praze  Fitness profesionálové jednali v Praze  Fitness profesionálové jednali v Praze

Naše další projektyPartneři

Asociace pracovníků v regeneraciSaunafest 2015Relax Centrum KolštejnFrajtHotel Hluboký DvůrHotel Komorní hůrka