Fitness profese lákají stále více Čechů a jejich kredit stoupá

V posledních letech se zvyšuje počet lidí, kteří mají zájem pracovat jako fitness instruktoři. Aby dosáhli skutečně profesionální úrovně a měli šanci prosadit se třeba i v zahraničí, potřebují absolvovat kvalitní kurzy. Zárukou špičkového vzdělání je už více než 20 let tradiční Škola fitness profesionálů FISAF.CZ.

S tím, jak stoupá zájem populace o zdravější životní styl, roste i počet lidí, kteří se chtějí stát profesionálními osobními trenéry nebo instruktory skupinových lekcí.

Budeme národem jogínů?

„V roce 2015 jsme evidovali 46 nově rekvalifikovaných instruktorů, v roce 2016 jich bylo 53 a loni 41. Podle dosavadních odhadů také letos počet absolventů rekvalifikačních kurzů na naší škole s jistotou přesáhne čtyřicítku. Zároveň desítky lidí každoročně projdou dalšími školeními. Zajímavé přitom je, že povolání fitness instruktora zdaleka neláká pouze mladší ročníky, ale zvláště v poslední době přibývá i padesátníků a šedesátníků, kteří se rozhodli pro tuto rekvalifikaci,“ říká Jana Hubačová ze Školy fitness profesionálů FISAF.cz, která patří v ČR mezi tradiční a zároveň mezinárodně uznávané vzdělávací instituce v tomto oboru.

A o jaké kurzy mají lidé největší zájem?

„Boom zažívá především jóga, která také od roku 2015 zvedá počty rekvalifikovaných fitness instruktorů. Samozřejmě i nabídka kurzů je – například oproti době před deseti lety – mnohem pestřejší a vychází z poptávky klientů. Do popředí se dostává zdravé fitness, proto narůstá i zájem o kurz Instruktor zdravotní tělesné výchovy (Body and mind). To samé platí o kurzech zaměřených na pilates. Následují posilovací formy a aerobik. Celkově ale stále převažují skupinové formy cvičení, jen část klientů upřednostňuje osobní trénink,“ přibližuje aktuální fitness trendy u rekvalifikačních kurzů Jana Hubačová.

Nejobjektivnější měřítko kvality instruktora

V České republice existuje mnoho školicích středisek s různou nabídkou kurzů. Proto by si měl každý zájemce o fitness vzdělání předem ověřit, zda je daná instituce schopna naplnit jeho představy, a jestli mu dosažený certifikát například umožní vykonávat tuto profesi v zahraničí.

„Výhodou Školy fitness profesionálů FISAF.cz oproti dalším školicím střediskům je především více než dvacetiletá tradice, a tedy dlouholetá praxe a zkušenosti v oboru. Vyškolili jsme již stovky lektorů, kteří pracují jako fitness instruktoři, provozují svá vlastní fitness centra a mnozí z nich se i sami stali kvalitními školiteli. Kurzy Instruktora aerobiku, Bodystylingu a Pilates jsou u FISAF.cz zakončeny zkouškou z profesní kvalifikace. Ta, podobně jako například zkouška z cizích jazyků, má jasně nastavené oblasti znalostí a dovedností, které musí nový instruktor či trenér zvládnout. Je to aktuálně nejobjektivnější měřítko kvality instruktora zaštítěné projektem Národní soustavy kvalifikací. V poslední fázi schvalování Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou i další standardy, např. Instruktor jógy, Trenér sportovního aerobiku nebo Osobní trenér ve fitness,“ připomíná Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

Jana Hubačová k tomu dodává: „Nesporným benefitem Školy fitness profesionálů FISAF.cz je i propojenost s dalšími projekty, jako je Česko se hýbe, které se dají do kvalifikace klientů dobře začlenit, a samozřejmě i zázemí respektované instituce Svazu aerobiku a fitness Fisaf.cz. Absolventi naší školy navíc velmi kladně hodnotí přístup lektorů k „žákům“, který je nejen profesionální, ale i lidský a osobní.“

Pohybliví lidé šetří státu peníze

„Sektor fitness je v Evropě i ve světě jasně uznávaným odvětvím národního hospodářství, který hraje nezastupitelnou roli ve zdravotně preventivní péči státu. Je to logické – pokud se lidé pravidelně a správně hýbou, jsou méně nemocní a kvalita jejich života je mnohem vyšší než u zbytku neaktivní populace. Proto nás těší, že i profese fitness profesionála získává ve společnosti stále vyšší kredit,“ říká Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, s vědomím, že tenhle fakt zároveň klade vysoké nároky na vzdělávání osobních trenérů i instruktorů skupinových lekcí.

„Roli fitness sektoru vnímáme v širokých souvislostech a pohyb propagujeme jako jediný fungující elixír mládí. V tomto duchu rozvíjíme i naše školení. Klienty učíme nejen jak připravit a vést hodinu pro širokou veřejnost, ale také jak aktivně pomáhat pozitivně změnit její mnohdy nezdravý životní styl. Proto bychom rádi zapojili pohyb do zdravotně-preventivních programů zdravotních pojišťoven, tedy do péče státu, stejně jako je to běžné například ve Francii. K tomu však bude třeba dostatek perfektně vzdělaných a zkušených osobních trenérů i instruktorů skupinových lekcí. Právě takové připravuje i naše Škola fitness profesionálů FISAF.cz. Naším cílem je, aby ve fitness centrech pracovali pouze vzdělaní, certifikovaní a zkušení instruktoři, aby klienti odcházeli spokojení, s úsměvem a vědomím, že cvičením udělali něco prospěšného pro své zdraví,“ uzavírá Jana Havrdová.

Fotografie zaslala Zuzana Rybářová, AMAZE.cz – děkujeme.

jóga Jana Havrdovájóga Jana HavrdováJana Havrdová

Naše další projektyPartneři

Asociace pracovníků v regeneraciSaunafest 2015Relax Centrum KolštejnFrajtHotel Hluboký DvůrHotel Komorní hůrka