Cyklotrasy v Rakousku: jejich sláva hvězd se dotýká!

Rakouští specialisté pro cykloturistiku - společenství „Cyklotrasy v Rakousku“ - se velmi úspěšně věnují výstavbě cyklotras, zajišťování odpovídající infrastruktury a propagaci rakouské cykloturistiky doma i ve světě.

100.000 kilometrů říčních toků, od divokých vod horských řek až k poklidnému plynutí vody evropského veletoku, a přes 2000 křišťálově průzračných jezer s plochou přes 1 hektar vytvářejí podobu naší alpské republiky. A podél nich se vinou překrásné cyklostezky, které se přizpůsobují charakteru dané oblasti. A protože je Rakousko velmi rozmanité, budou se cyklisté pohybovat na západě země ve vysokohorských pásmech, na jihu, severu a v centrální části v předalpském terénu více či méně zvlněných kopců a na východě v Panonské pánvi vykazující charakter stepi. Většinou jsou cyklostezky kolem vodstev mírné a shovívavé k fyzické kondici cyklisty, vždy však vedou úchvatně krásnou krajinou. 

Společenství cyklistických specialistů „Cyklotrasy v Rakousku“ nabízí milovníkům tohoto sportu čtrnáct špičkových cyklotras, pojmenovaných většinou podle toku, který doprovázejí. Mnohé z nich vedou z jedné spolkové země do druhé a některé jejich dílčí úseky dokonce vedou i za hranice Rakouska. Neodmyslitelnou součástí marketingové strategie je nejen míra zážitků, ale důležitou roli sehrávají i ekologické aspekty. A tak mohou cyklisté při svých putováních na drátěných ořích navštěvovat historické pamětihodnosti, kulturní pořady či festivaly, nevšední přírodní památníky a hříčky matky přírody nebo využívat možností přepravy vlakem nebo lodí. Nesmíme zapomenout ani na gastronomické slasti, které na cyklisty čekají v podobě regionálních specialit v hostincích rozsetých podél cyklotras. 

Kromě budování nových a údržby stávajících cyklotras stojí v centru pozornosti společenství snaha o maximální kvalitu poskytovaných služeb, jichž stále více využívají i hosté ze zahraničí. Jednatel společenství Philipp Außerweger na toto téma říká: „Nádherná krajina již dnes zdaleka není všechno. Abychom mohli cykloturistiku udržet na nejvyšší možné úrovni, je třeba podrobovat stálým kontrolám nejen kvalitu tras samotných, ale také kvalitu turistické infrastruktury a neustále zkvalitňovat strategie marketingu.“

Zdroj informací a fotografií: Tisková zpráva

Cyklotrasy v Rakousku: jejich sláva hvězd se dotýká!Cyklotrasy v Rakousku: jejich sláva hvězd se dotýká!Cyklotrasy v Rakousku: jejich sláva hvězd se dotýká!

Naše další projektyPartneři

Asociace pracovníků v regeneraciSaunafest 2015Relax Centrum KolštejnFrajtHotel Hluboký DvůrHotel Komorní hůrka