Areál Lázní Luhačovice čeká proměna

Největší v jeho historii

Lázeňský areál v Luhačovicích je vyhlášený řadou architektonicky ceněných staveb i svou celkovou rozlohou. Nyní ho navíc čeká zásadní změna, která se týká zeleně. Akciová společnost Lázně Luhačovice připravovala projekt obnovy zeleně koncepčně již od roku 1992 ve spolupráci s odborníky z tuzemska i zahraniční. Úpravy si vyžádají více než 27 milionů korun.

Celé území, jehož se revitalizace týká, je v majetku akciové společnosti a je součástí městské památkové zóny. Autorem celkového řešení nových výsadeb v lázeňském parku je profesor Ivar Otruba, přední znalec v oboru architektury a urbanismu uznávaný u nás i v zahraničí. Projekt je součástí komplexního řešení Revitalizace lázeňského areálu Luhačovice, který se zabývá celkovou obnovou cestní sítě a technického vybavení a je zároveň součástí širších záměrů města, na které lázeňský park navazuje. Jedná se hlavně o připravovanou celkovou rekonstrukci ulice Dr. Veselého.

„Cílem revitalizace je zlepšení kvality lázeňského prostředí při zachování stávajících hodnot areálu parku. Po nedávno zpřístupněném pítku pramene Nový Jubilejní je to další z řady filantropických počinů naší společnosti,“ řekl generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s., MUDr. Eduard Bláha.

„Termín realizace byl stanoven na období od listopadu 2013 do prosince 2014, ale je reálný předpoklad, že většina prací bude dokončena do zahájení hlavní sezony. Aktuální informace o průběhu prací a termínech dokončení budou k dispozici na našem firemním webu www.LazneLuhacovice.cz a na Facebooku,“ uvedl E. Bláha.

 

Mimořádný rozsah prací

Vzhledem k tomu, že se jedná o výjimečný zásah, který ovlivní pohled na Luhačovice na několik dalších generací, musí být i rozsah prací zcela mimořádný. Na začátku bude vykáceno celkem 283 vzrostlých stromů, 2 320 m2 keřů a 962 m2 nárostů. „Káceny budou zejména stromy přestárlé a provozně nebezpečné, které ohrožují bezpečný pohyb návštěvníků. Řada stromů vykazuje špatný zdravotní stav se sníženou vitalitou a mnohé trpí houbovou infekcí. Některé stromy označují odborníci přímo za havarijní,“ zdůraznil E. Bláha. Odstraněny budou i ty, jež svým charakterem neodpovídají významu místa a novým kompozičním záměrům. V rámci kácení bude odstraněna i celá dvouřadá alej podél řeky Šťávnice. Kácení bude doplněno i o ořezy větví a odlehčení korun u stávajících stromů. U některých keřů a keřových skupin bude proveden zmlazovací řez, u jiných dojde k jejich částečné plošné redukci.

 

„Projekt počítá s výsadbou zeleně, která početně výrazně převýší množství pokácených stromů a odstraněných keřů. Základní myšlenkou projektu je zprůhlednění parku a vytvoření stromových alejí podél hlavních pěších promenád. Nově pojatá zeleň bude sladěna s různorodou architekturou lázeňského středu. Jednotícím prvkem se stane alej říčky Šťávnice,“ sdělil E. Bláha.

Výpěstky budou vybírány v dostatečné velikosti a vysazovány v co možná nejkratším časovém horizontu. V lázeňském areálu se celkem vysadí 476 stromů, 15 290 keřů, 7 499 trvalek a bude ošetřeno 104 dřevin. Listnaté stromy budou vysazovány vzrostlé o velikosti obvodu kmene minimálně 14 až 16 cm s výškou nasazení koruny 2 m. Významnější stromy, tvořící kostru kompozice, a stromy v aleji podél Šťávnice budou vysazovány ve velikosti výpěstku s obvodem kmínku 20 až 25 cm s výškou nasazení koruny 2,5 m. Bude se jednat o zeleň se zvýšenými nároky na kvalitu. Stromy budou svým původem i celým obdobím života pocházet ze shodných klimatických oblastí jako jsou Luhačovice. Pro jednotnost vzhledu výsadeb bude také pravidlem, že stromy budou pocházet z jedné školky. Kulovité javory budou například od německých a nizozemských dodavatelů. „Většina nově vysazených stromů a keřů patří k dřevinám, které jsou nejen velmi kvalitní, ale nejsou běžně vysazovány. Mnohé z nich zdobí jen zámecké parky nebo botanické zahrady,“ doplnil výkonný ředitel Lázní Luhačovice, a.s., Ing. Jiří Dědek.

 

Buková alej, horský smrk i japonská zahrada

Výrazným prvkem v jižní části parku bude alej červenolistých buků představujících sloupoví, které bude pokračováním kolonády směrem od kapličky k říčce Šťávnici. Alej tak propojí promenádu s lázeňskou kolonádou. V okolí Vily pod lipami a Alpská růže bude alpská architektura podpořena výsadbou borovice limby a horského smrku. „Nezapomněli jsme ani na japonskou zahradu u hotelu Jestřabí. Kompozice zde bude obnovena realizací ústřední plochy hrabaných písků, nad níž budou vytvořeny mimoúrovňové dřevěné lávky a pergoly s posezením. Vegetace bude doplněna o různé druhy keřových a stromkových javorů a v japonských chrámových parcích oblíbených kryptomérií, které odcloní prostor od rušné komunikace. Na okraji travnatých ploch bude založen vlnící se záhon bambusů a okrasných trav navozujících charakter japonské zahrady, který bude doplněn skupinou okrasných stromů, z nichž nejpozoruhodnějším je prehistorická Gingko biloba,“ popsal E. Bláha.

„Obvodový plášť parku podél hlavní silnice bude posílen výsadbami keřového patra smíšených a jehličnatých skupin. Park tak bude plnit i ochrannou, bezpečnostní a hygienickou funkci a sníží tak množství prašnosti prostupující do vnitřního areálu,“ dokončil popis připravovaných změn J. Dědek.

 

Pomohou dotace

Celý projekt Revitalizace zeleně v lázeňském areálu Luhačovice je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, tedy z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové výdaje projektu činí zhruba 27,8 milionu korun. Dotace ze státního fondu činí asi 3 miliony korun, z evropského pak přibližně 17 milionů. Celková výše dotace tedy činí 20 milionů korun. Z vlastních prostředků tak uhradí akciová společnost asi 7,8 milionu korun.

 

Zdroj fotografií a informací: Ing. Jiří Dědek, MBA, výkonný ředitel Lázně Luhačovice a.s.. Děkujeme.

Jurkovičův dům - současný stavJurkovičův dům - vizualizaceOkolí Bruselské fontány - současný stavOkolí Bruselské fontány - vizualizaceSpolečenský dům - současný stavSpolečenský dům - vizualizaceVila Alpská růže - současný stavVila Alpská růže - vizualizace

Naše další projektyPartneři

Asociace pracovníků v regeneraciSaunafest 2015Relax Centrum KolštejnFrajtHotel Hluboký DvůrHotel Komorní hůrka